FairCare som din BPA arbejdsgiver

Vi lader dig være arbejdsleder, mens vi tager os af arbejdsgiverfunktionen.

FairCare som din BPA arbejdsgiver

Vi lader dig være arbejdsleder, mens vi tager os af arbejdsgiverfunktionen, hvilket betyder, at vi som din BPA arbejdsgiver tager os af:

Det juridiske ansvar for dine hjælpere

FairCare udarbejder ansættelseskontrakter og eventuelle opsigelser, i samarbejde med dig samt varetager de lovmæssige elementer i ansættelsen i henhold til vores samarbejdsaftale.

Det økonomiske ansvar for dine hjælpere

At beregne og udbetale løn, pension mv.
Dine hjælpere får løn og pension efter de retningslinjer, som din kommune udstikker.

Administration af barsel, ferie og sygdom

FairCare indberetter barsel, ferie og sygdom til kommunen og søger refusion for barsel, sygdom m.m.

Administration af kursusgodtgørelse

Søger refusion, når dine hjælpere har været på kursus.

FairCare som sparringpartner

Vi ønsker at være din sparringspartner i hverdagen og tilbyder derfor vejledning på disse områder.

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og personalemøder

Ligesom tryghed er vigtig for dig, er det også vigtigt for dine hjælpere at være trygge i de opgaver, som du forventer, de løser. FairCare stiller sig til rådighed for medarbejder-udviklingssamtaler og personalemøder.

FairCare vil, ved at sætte fokus på begreber som arbejdsglæde og trivsel, være med til at sætte rammerne for et godt arbejdsmiljø.

Møder og forhandlinger med kommunen

FairCare stiller sig til rådighed, hvis du har brug for sparring forud for et møde med din kommune, ligesom vi gerne hjælper i konkrete forhandlinger, du måtte have, med din kommune eller andre.

Økonomien

Det er vigtigt for FairCare at være økonomisk ansvarlige, da det er penge fra din kommune, som vi administrerer. FairCare sørger altid for økonomisk opfølgning over for dig som arbejdsleder og udarbejder regnskab til kommunen i henhold til gældende lovgivning.

Læs mere om Faircare og vores værdisæt.

Kontakt os

Er du interesseret i at lade Faircare blive din BPA arbejdsgiver, eller ønsker du at høre mere om hvad vi kan tilbyde? Kontakt os endelig på telefon 60 16 55 59 eller mail info@faircare.dk og få svar på dine spørgsmål.