Om FairCare

Vi har til formål at være din støtte i opgaven som arbejdsleder og tage sig af din arbejdsgiverfunktion.

FairCare er en værdibaseret virksomhed

Vi har til formål at være din støtte i opgaven som arbejdsleder og tage sig af din arbejdsgiverfunktion.

Vi har arbejdet med Borgerstyret Personlig Assistance(BPA) siden 2009, hvor loven om BPA-ordninger blev vedtaget.

Vi har et godt samarbejde med kommunerne, som gør, at vi kan sikre dig de bedste muligheder for at få din BPA-ordning til at fungere optimalt.

Vision, mission og værdier

Vision

Ethvert menneske med en BPA-ordning skal kunne leve et selvstændigt og værdigt liv.

Mission

Vi vil gennem sparring og vejledning give FairCares borgere kompetencer, så de kan varetage deres opgave som arbejdsleder, således at der også skabes trygge forhold for deres hjælpere.

Værdier

Vores værdier er bygget på det kristne livs- og menneskesyn, som vi ønsker skinner igennem på den måde, vi agerer på. Dette betyder blandt andet for os, at ethvert menneske er helt unikt og værdifult og har krav på værdighed og respekt. Vi mener også, at vi som mennesker har et medansvar for andre mennesker.

Med dette som fundament arbejder FairCare ud fra værdierne:

  • Ærlighed: Du fortjener ærlige og tydelige svar på dine spørgsmål, og vi er ikke bange for at fortælle dig tingene, som de er, både i gode og dårlige tider.
  • Nærvær: Vi ønsker at skabe en relation til dig, så vi bedst muligt kan vejlede dig, lige netop i de situationer, du står i.
  • Respekt: Du fortjener respekt, både for dig som menneske, dit liv og for den måde, du lige præcis ønsker at leve det på.
  • Kvalitet: Vi vil give god og ordentlig vejledning og sparring til dig. Vi er altid opdateret på de nyeste love og regler.